Vår klubb och styrelse består av stationeringsorterna Gävle, Falun och Borlänge.

Här nedan finner du vilka ledamöter vi har samt vilka ansvarsområden de har.

Thomas Dahlqvist

Ledamot

Studieansvarig

Turlistombud Trafik

Schemagruppen

Susanna Ericsson

Kassör

Turlistombud Service

 

Tomas Sverin

Ledamot

Ungdomsansvarig

Hemsideansvarig

Christoffer Hemlin

Ersättare

Mikael Bergkvist

Sekreterare

Ledamot

Daniel Morin

Ledamot

Medlemsansvarig

Infoansvarig

Hemsideansvarig

Eva Nordsten

Ersättare

 

Micael Ivsjö

Ersättande Ordförande

Vice Ordförande

Fackligt/Politiskt ansvarig

Försäkringansvarig

Jämställdhetsansvarig

Ida Winkler

Ledamot

 

Anne-Sofie Lowén Strömnes

Ersättare

Turlistombud Service